72

 

כהת
אכא
ללה
מהש
עלם
סיט
ילי
והו
הקם
הרי
מבה
יזל
ההע
לאו
אלד
הזי
חהו
מלה
ייי
נלך
פהל
לוו
כלי
לאו
ושר
לכב
אום
ריי
שאה
ירת
האא
נתה
ייז
רהע
חעם
אני
מנד
כוק
להח
יחו
מיה
עשל
ערי
סאל
ילה
וול
מיכ
ההה
פוי
מבה
נית
ננא
עמם
החש
דני
והו
מחי
ענו
יהה
ומב
מצר
הרח
ייל
נמם
מום
היי
יבמ
ראה
חבו
איע
מנק
דמב